تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
  1401-12-29
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
  1402-01-20
 • تاریخ شروع ارسال چکیده مقالات
  1401-10-01
 • تاریخ شروع همایش
  1402-02-19 08:00
 • تاریخ پایان همایش
  1402-02-20 17:00
برگزار کنندگان

 

به اطلاع می رساند مجموعه خلاصه مقالات از طریق سامانه در اختیار قرار خواهد گرفت.

                                                                              با یاد و نام خدای بزرگ                                              

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با همکاری دستگاه های اجرایی، موسسات پژوهشی، دانشگاه ها و انجمن های علمی، سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران را در تاریخ 19-20 اردیبهشت 1402 به صورت حضوری برگزار می نماید.